Sabtu, 16 Februari 2008

ADAB HALAQOH

BARAMIJ
Yang dimaksud dengan baramij adalah acara yang mesti diikuti dalam melaksanakan halaqah dengan tertib, sehingga terealisir ahdaf halaqah. Baramij dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
1. Iftitah
2. Tilawah dan tadabbur.
3. Talaqqi madah.
4. Mutaba’ah dan diskusi.
5. Ta’limat.
6. Ikhtitam.

ADAB (TATA KRAMA) DALAM HALAQAH

A. TATA KRAMA DI DALAM MAJLIS


1 Memulai dengan tilawah.
2 Membawa peralatan tulis menulis.
3 Berinfaq.
4 Diakhiri dengan do’a penutup majlis.

B. TATA KRAMA PESERTA TERHADAP DIRI SENDIRI.
1 Membersihkan hati dari aqidah dan akhlaq yang busuk.
2 Memperbaiki niat.
3 Qona’ah dalam makanan, pakaian dan tempat.
4 Bersemangat dalam menuntut ilmu.
5 Berusaha menghiasi diri dengan akhlaq yang mulia.

C TATA KRAMA TERHADAP MURABBI.
1 Tunduk dan taat kepada murabbi selama tidak makshiyat.
2 Mengkomunikasikan urusan dirinya pada murabbi.
3 Berusaha memenuhi hak-hak murabbi dan tidak melupakan jasanya.
4 Sabar atas perlakukannya.
5 Meminta izinnya.
6 Bertutur kata yang sopan dan santun padanya.

D. TATA KRAMA TERHADAP SESAMA PESERTA HALAQAH.
1 Mendorong peserta lain untuk bersungguh-sungguh dalam tarbiyah.
2 Tidak memotong pembicaraan orang lain.
3 Tata krama terhadap masyarakat lingkungan halaqah.
4 Hadir dengan wajah berseri.
5 Memberi salam.
6 Tidak menyakiti perasaan mereka.
7 Bertegur sapa sewajarnya.
8 Bermohon diri pada orang-orang yang ada di sekitar halaqah

Tidak ada komentar: